Grafikas specializācijas kursa galveno apjomu veido kompozīcijas priekšmeti un tehnoloģiju studijas. Grafikas nozare dalās divos apakšvirzienos – „Grafikas mākslā“ un „Grāmatu grafikā“. 

1.Grafikas māksla
Mācību kursa vērība ir pievērsta grafikas tehniku (estampa) apguvei, līdz minimumam samazinot mācību kursu grāmatu grafikā. Studentu uzmanība tiek orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm pasaulē. Mūsdienu grafika, iekļaujoties laikmetīgās mākslas kontekstā, rosina uz dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi.
Svarīgākās grafikas tehniku grupas, kuras tiek piedāvātas grafikas mākslas studijām:
1) augstspieduma tehnikas: kokgriezums, kokgrebums, linogriezums;
2) dobspieduma tehnikas: oforts, akvatinta, sausā adata, mecotinta, vara gravīra, mīkstā laka u.c. tehniskie paņēmieni;
3) litogrāfija;
4) sietspiede.
Grafikas specializācijas studenti regulāri papildina savas zināšanas kādā no ES mākslas augstskolām starptautiskās studentu apmaiņas programmas ERASMUS  ietvaros, kā arī jau studiju laikā piedalās mākslas izstādēs Latvijā un ārvalstīs. 

2.Grāmatu grafika
Grāmatu grafikas programma ir paredzēta reflektantiem, kuri vēlas iegūt kvalificētu poligrāfijas mākslinieka un datormākslinieka izglītību. Grafikas katedrā ir sava datorklase. Programma aptver ne tikai grāmatu mākslu, bet ar poligrāfijas nozari saistītu visa veida iespieddarbu - grāmatu, katalogu, bukletu, preses un reklāmas izdevumu, CD, video u.c. dizainu. 
Galvenie akcenti mācību procesā ir vērsti uz radošo izdomu un atraktīvu ideju praktisku realizāciju. Studiju laikā tiek īstenota sadarbība ar izdevniecībām, tipogrāfijām, papīra izplatītājiem u. c. poligrāfijas organizācijām.
Grāmatu grafikas studiju programmas stratēģiskais mērķis ir radīt atbilstošus apstākļus radošiem, atraktīvi domājošiem studentiem, kuri:
1) apgūst iemaņas patstāvīgi sagatavot ikvienu iespieddarbu, atbilstoši tā specifikai; 
2) brīvi pārvalda attiecīgā izdevuma veida kompozīcijas principus, māk sagatavot savas idejas poligrāfiski izpildāmas;
3) pārzina poligrāfiskā darba pamatprincipus, komunikāciju ar pasūtītāju, galvenos ekonomisko aprēķinu principus u.c.;
4) pārvalda nepieciešamās datorprogrammas, iespieddarbu praktisko sagatavošanu drukai.
Mācību kurss  līdz minimumam samazina  estampa priekšmetus.