Latvijas Mākslas akadēmija
Grafikas katedra
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1867, Latvija

grafikas.katedra@gmail.com