Viviannas Marias Staņislavskas personālizstāde "SILS/ZARKANS"

No 30.jūlija līdz 17.augustam Radošo darbu galerijas Izstāžu telpā skatāma jaunās mākslinieces, grafiķes Viviannas Marias Staņislavskas linogriezumu izstāde „Sils/Zarkans”. 

Viviana Maria Staņislavska: "Atgriez ūdenskrānu. Kāds ir ūdens? Vai tas ir silts? Vai tas ir vēss? Vai esmu karsta? Vai esmu auksta? Vai esmu lauva? Vai esmu nāra? Vai es lidoju? Vai es peldu? Vai esmu debesīs? Vai esmu ūdenī? Vai tie ir kontrasti? Vai tās ir līdzības? Vai pasaule ir sarkana? Vai varbūt tomēr zila?"

Vivianna Staņislavska ir Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļas 4.kursa studente. Vivianna tikko pavadījusi piecus mēnešus Krakovā (Polijā), papildinot zināšanas par grāmatu mākslu – ilustrāciju, maketēšanu, iesiešanu. Māksliniece darbojas arī animācijas un grafiskā dizaina jomās. Izstādē SILS/ZARKANS eksponēti linodrukas darbi un grāmatu prototipi. 

Izstādes galvenais motīvs ir attiecība starp zilo un sarkano krāsu, starp paralēlām pasaulēm, meklējot sakarības – vai zils ir zils, vai zils ir sarkans un sarkans zils? Vai tas ir viens veselums vai tomēr divi atsevišķi lielumi? Vai tas ir karsts vai auksts? Vai pastāv zeme vai debesis, ko izvēlēties - peldēt vai lidot? Kā būt? Nemitīgā vibrācija, maiņas un nenoteiktība. Mākslinieces radītās ainavas ir saskatītas veroties ikdienā, garām skrejošos skatos, braucot vilcienā. Pasaule ir transformēta, - cik ļoti uzticamies savam redzējumam? Vai tas ir subjektīvais redzējums vai arī tā ir paralēla pasaule? Sevis meklējums telpā. 
Linogriezums – monumentālā tehnika Viviannnas darbos kļūst fligrāna,viegla, atklājot mākslinienes meistarību jomā. 

“SILS/ZARKANS” ir Viviannas Marias Staņislavskas pirmā personālizstāde. Līdz šim māksliniece piedalījusies vairākās grupu izstādēs Latvijā un Eiropā (Polija, Igaunija).

Atklāšana 30/07 19:00
Tekstu sagatavoja: Antra Skripste