V Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (Daugavpils, Latvija)

Pieteikums jāsūta elektroniski līdz 2016. gada 7. martam uz e-pastu graphicsymposium@gmail.com.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību aicina māksliniekus pieteikties V Starptautiskajam Latgales grafikas simpozijam, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.
Latgales grafikas simpozijs ir tikšanās, diskusija un radošs darbs Latgales kultūras telpā, kas vieno līdzīgi un atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu grafiķus.

Simpozija mērķis: radīt unikālus laikmetīgās grafikas darbus, veidojot starptautiskās komunikācijas platformu grafikas mākslas nozarē.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2016. gada 17.-28. oktobris.

Simpozija organizatori nodrošina:
1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
3. Darba materiālus;
4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
7. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2016. gada 28. oktobrī).

Mākslinieki nodrošina:
1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
3. Vismaz divu simpozija laikā radītu darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

Tuvāka informācija: http://rotkocentrs.lv/rmc/simpozijs/Grafika_2016/lv