Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Ausmas Šmites lekcija par seno grafikas tehniku izmantojums mūsdienu mākslā

Trešdien, 26. aprīlī, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē (1. stāvā) notiks Ausmas Šmites lekcija “Grafika: tagad un tūlīt”. Ieeja bez maksas. Lekcijā māksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ausma Šmite ļaus izsekot, kā vairākus gadsimtus seni grafikas paņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties mūsdienu mākslā. Ausma Šmite stāsta: “Ātrums un izdevīgums ir šķietami nesavienojamas lietas ar tradicionālajā grafikas mākslā ieguldīto laiku un roku darbu, taču tieši šīs īpašības savulaik raksturojušas ne vienu vien grafikas tehniku tās izgudrošanas brīdī. Tagad pieejamās tehnoloģijas rada savus izaicinājumus, tomēr tehniskā meistarība parādās jebkurā medijā, un dažādu iespēju līdzāspastāvēšana un mijiedarbība palīdz atklāt iepriekš nezināmas īpašības katrā no tiem. Vairākus simtus gadu veci paņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties, pateicoties arī jaunajiem māksliniekiem, kuri neatlaidīgi meklē ceļus, kā tās pakļaut un izmantot savām šodienas vajadzībām.” Lekcija notiek LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” lekciju programmas ietvaros. Šogad LNB piedāvā daudzveidīgus pasākumus par iespiedgrafikas tēmu. Virtakas klasē jau notikušas Mākslas akadēmijas profesora, mākslinieka un mākslas zinātnieka Valda Villeruša un poligrāfijas vēsturnieka Arta Ērgļa lekcijas par iespiedgrafikas un poligrāfijas vēsturi. No aprīļa sākuma LNB skatāma izstāde “Rakstot kokā”, kas ļauj iepazīt ksilogrāfijas darbus no LNB iespiedgrafikas kolekcijas. Savukārt rudenī tiks atklāta grafikas iespiedtehnikām veltīta izstāde-darbnīca.

Ausmas Šmites lekciju Virtakas klasē papildinās ekspresizstāde, kurā būs skatāmi ar lekcijas tēmu saistīti eksponāti. Lekcijas klausītāji aicināti apmeklēt arī LNB pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kas 26. aprīlī būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 20.00.

Foto: Ausma Šmite.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Valda Villeruša lekcija par iespiedgrafiku

Trešdien, 29. martā, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē (1. stāvā) notiks Valda Villeruša lekcija “Iespiedgrafika: pamatprincipi, iespiedtehnikas, terminoloģija”. Ieeja bez maksas. Lekcijā Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, grāmatu mākslinieks un mākslaszinātnieks Valdis Villerušs sniegs pārskatu par iespiedgrafikas tehniku rašanos,pamatprincipiem un attīstību, īpašu uzmanību pievēršot arī terminoloģijai un ar tosaistītiem problēmjautājumiem. Valdis Villerušs stāsta: “Iespiedgrafika ir tehniku kopa, kas rada iespēju grafikas darbus pavairot, tiražēt daudzos eksemplāros. Lai gan iespieduma principi bija pazīstami jau ļoti sen (pirkstu un pēdu nospiedumi), tos mākslinieciski lietišķos nolūkos pielietot praksē, piemēram, ar koka augstspieduma formām apdrukājot audumu, sāka mūsu ēras pirmajos gadsimtos Ķīnā. Vienlaicīgi ar prasmi izgatavot papīru, kas ir ideāla pamatne iespiedumiem, eiropieši drukāšanas iemaņas apguva apmēram 12., 13. gadsimtā. 15. gadsimta vidū, izmantojot uzkrāto pieredzi, Gūtenbergs izstrādāja grāmatu drukāšanas tehnoloģiju, un tā savukārt ilustrēšanas vajadzībām veicināja iespiedgrafikas attīstību un izplatību. Jaunākajos laikos radīti dažādi elektroniski ilustrēšanas paņēmieni, bet klasiskās grafikas iespiedtehnikas – kokgriezums un kokgrebums, asējums, litogrāfija un citas ir saglabājušas nozīmi kā svarīgi mākslas mediji.”Lekcija notiek LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” lekciju programmas ietvaros. Vairākas programmas lekcijas veltītas grafikas un drukas jautājumiem: marta sākumā jau notika Arta Ērgļa lekcija “Ražošana vai māksla. Augstspiede, dobspiede, gludspiede un sietspiede divu kungu kalpībā”, savukārt 26. aprīlī māksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ausma Šmite uzstāsies ar lekciju “Grafika: tagad un tūlīt”, stāstot par to, kā vairākus simtus gadus seni grafikas paņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties mūsdienu mākslā. Valda Villeruša lekciju Virtakas klasē papildinās ekspresizstāde, kurā būs skatāmas dažādas iespiedformas, instrumenti, tipogrāfiskie iespiedburti un citi ar lekcijas tēmu saistīti eksponāti. Lekcijas klausītāji aicināti apmeklēt arī LNB pastāvīgo ekspozīciju

“Grāmata Latvijā”, kas 29. martā būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 20.00.

Ilustrācija: Abrahams Bosse (1604—1676) “Gravieru darbnīca” (1642).

 

 

Lekcija par iespiešanas tehnoloģijām un to pārtapšanu mākslas veidos

lekcija

Trešdien, 1. martā, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē(1. stāvā) notiks Arta Ērgļa lekcija “Ražošana vai māksla. Augstspiede, dobspiede, gludspiede un sietspiede divu kungu kalpībā”. Ieeja bez maksas.

Poligrāfijas vēsturnieks Artis Ērglis lekcijā stāstīs par dažādu drukātās informācijasizplatīšanas tehnoloģiju tapšanu un to pārtapšanu par grafiskās mākslas veidiem:“Visas šīs tehnoloģijas tika izgudrotas, lai nodotu informāciju, nevis, lai būtu ļotiskaisti. Tās tika izmantotas ražošanā, amatniecībā, un cilvēki, kas ar to nodarbojās,paši sevi neuzskatīja par māksliniekiem. Tikai laika gaitā iespiešanas tehnoloģijaskļuva par mākslinieciskās izpausmes un izteiksmes līdzekļiem.”Lekcija notiks LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” lekciju programmasietvaros, izvēršot ekspozīcijā skartās tēmas. Tai sekos vēl divas iespiešanastehnoloģiju un grafikas tēmai veltītas lekcijas. 29. martā Latvijas Mākslas akadēmijasprofesors, grāmatu mākslinieks un mākslas zinātnieks Valdis Villerušs sniegspārskatu par iespiedgrafikas tehniku rašanos un attīstību, savukārt 26. aprīlīmāksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ausma Šmite uzstāsies arlekciju “Grafika: tagad un tūlīt”, stāstot par to, kā vairākus simtus gadus seni grafikaspaņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties mūsdienu mākslā.Arta Ērgļa lekciju papildinās dažādu klišeju, svina un koka burtu ekspresizstādeVirtakas kalsē. Lekcijas klausītāji aicināti apmeklēt arī LNB pastāvīgo ekspozīciju“Grāmata Latvijā”, kas 1. martā būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 20.00.