Sint-Niklaas starptautiskais ekslibru un miniatūrgrafikas konkurss 2017

Foto: Sergejs Koļečenko - LMA Grafikas apakšnozares 2016. gada absolvents, 2015. gada konkursa laureāts

Foto: Sergejs Koļečenko - LMA Grafikas apakšnozares 2016. gada absolvents, 2015. gada konkursa laureāts

Darbu iesūtīšanas termiņš (pa pastu): 2016. gada 1. novembris

Visi izstādei atlasītie mākslinieki saņems katalogu.

Tēma ir brīva; viena no konkursa galvenajām balvām paredzēta darbam par tēmu "Pilsēta nākotnē". Dalībniekam jābūt dzimušam pirms 1999. gada. Grafikām jābūt veidotām un drukātām 2015. vai 2016. gadā.
Tiek pieņemtas visas grafikas tehnikas, kurās iespējams veikt vismaz piecus kvalitatīvus novilkumus, tajā skaitā jauktas grafikas tehnikas, oriģinālas fotografikas un digitālie darbi.
Iespējams iesniegt:
- ekslibri/grāmatas īpašumzīme (ekslibris vai grāmatas īpašumzīme ir grāmatas īpašnieka īpašuma zīme);
- citas miniatūrgrafikas (bez īpašuma piederības teksta), kā ilustrācijas, tematiska grafika u.c.

Balvas:
Trīs Sint-Niklaas pilsētas balvas: katra 1250 EUR
Victor Stuyvaert balva augstspiedumam, kura autors ir jaunāks par 30 gadiem: 750 EUR
Sint-Niklaas pilsētas balva labākajai grāmatzīmei: 1250 EUR
Graphia balva: 500 EUR
Tematiskā balva: Sint-Niklaas pilsētas balva par labāko iesniegumu ar tēmu “Pilsēta nākotnē”: 1250 EUR

Tuvāka informācija: http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/reglementen2017-1_6.pdf