Ilustrarte 2016 - ilustrāciju konkurss (Portugāle)

Ilustrāciju iesūtīšana (pa pastu): līdz 2015. gada 30. septembrim

Konkursam iespējams pieteikt 3 oriģinālas ilustrācijas (gan publicētas, gan nepublicētas), kas tapušas pēc 2013. gada 1. janvāra.
Visām trim ilustrācijām jābūt par vienu tēmu, tehnika un izpildījuma veids ir brīvi. Ilustrāciju izmēri nevar pārsniegt 40 x 60 cm.

Starptautiskas žūrijas atlasītās ilustrācijas tiks izstādītas Lisabonā (Portugāle) no 2016. gada janvāra līdz aprīlim. Konkursa balvu fonds - 5000 EUR.

Tuvāka informācija: http://www.ilustrarte.net/EN/ilustrarte2016/ilustrarte16.htm