Apburtā Meža ekslibru konkurss (Itālija)

Darbu iesūtīšanas termiņš pa pastu: 2016. gada 30. aprīlis

“Solstizio d'Estate Onlus” organizē ekslibru konkursu, kas veltīts Alisei Brīnumzemē. Projekts tika iesākts 2015. gadā, 150 gadu jubilejā kopš pirmās "Alise Brīnumzemē" publikācijas iznākšanas.
Darbu tēma - apburtais mežs.
Darbu izmēri nedrīkst pārsniegt 15x11 cm, papīra izmēri - 21x24 cm.

Konkursa balvas
Nepublicētie darbi

1. vieta - 800 EUR
2. vieta - 600 EUR
3. vieta - 500 EUR

Speciālā balva skolai - 200 EUR

Publicētie darbi

1. vieta - 200 EUR
2. vieta - 150 EUR

Tuvāka informācija: http://www.boscostregato.com/en/blog/new-ban-for-enchanted-wood-contest.html