Grafiķu dalība Boloņas grāmatu mesē

Aprīļa sākumā LMA Grafikas katedras studenti kopā ar pasniedzējiem Rūtu Briedi un Juri Petraškeviču apmeklēja Boloņas bērnu grāmatu tirgu 2016.
Latvijas stendā studenti prezentēja bilžu grāmatu sēriju "Grāmatas grūti audzināmiem bērniem", kuras radītas kopā ar tādiem autoriem kā Ieva Melgalve, Sergejs Timofejevs, Ilmārs Šlāpins u.c. Studenti un pasniedzēji apmeklēja dažādu valstu stendus, ikgadējo ilustratoru izstādi, kas pavēra jaunus rakursus izpratnē gan par ilustrāciju kopumā, gan bērnu grāmatu kontekstā. Ilustratoru izstādē studentiem tika doti pētnieciski uzdevumi, kas rosināja studentus iedziļināties dažādās tehnikās, to interpretācijās un rokrakstos. 
Boloņas bērnu grāmatu tirgū pasniedzēji tikās ar citu valstu ilustrāciju skolu pārstāvjiem, lai dibinātu jaunus kontaktus, piemēram, ar Muthesius Kunsthochschule. Nozīmīgs notikums studentiem un pasniedzējiem bija Cambridge School of Art stenda apmeklējums, kas rosināja jaunām idejām.