Jaunajos BIKIBUKOS arī grafikas studentes

27. augustā Kalnciema kvartālā norisinājās izdevniecības Liels un mazs bilžu grāmatu sērijas BIKIBUKS jaunākā laidiena prezentācija. Starp jaunākajiem sešiem bikibukiem ir trīs LMA Grafikas apakšnozares studentu bikibuki. Divi no tiem - Annas Zvaigznes un Dārtas Stafeckas ilustrētie bikibuki radīti LMA Grafikas apakšnozares maģistra programmas Ilustrācijas priekšmetā (pasniedzēja Rūta Briede) kā studiju darbs. Anna Zvaigzne ilustrējusi Ingas Gailes dzejoli "Emīli", Dārta Stafecka Ilmāra Šlāpina dzejoli "Es tiešām gribu sunīti" un Vivianna Maria Staņislavska Andreja Baloža dzejoli "Es arī".

Foto - Kaspars Grosbergs, Kalnciema kvartāls