The World Illustration Awards / Ilustrāciju konkurss (Lielbritānija)

Pieteikšanās: 2016. gada 8. februāris
Maksa: viens attēls - 25£, vairāki attēli (līdz 5) - 45£

Konkurss atvērts ilustratoriem no visas pasaules. Darbus jāiesūta vai nu "Jaunā talanta" vai "Profesionāļu" kategorijā.
Jaunais talants - studenti, absolventi (līdz diviem gadiem kopš studiju beigšanas).
Profesionāļi - visi pārējie profesionālie ilustratori.
Darbus var iesniegt darba autors, aģents, augstskola, izdevniecība vai pasūtītājs.

Konkursā iesniegtajiem darbiem jābūt radītiem vai publicētiem laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz konkursa darbu iesniegšanas termiņam. Darbi var būt veidoti jebkādā tehnikā, un tos jāiesniedz vienā no astoņām kategorijām: Reklāma, Grāmatas, Bērnu grāmatas, Dizains, Drukātā prese, Publiskā telpa, Izpētes un zināšanu komunikācija, Personīgie projekti.

Tuvāka informācija: http://www.theaoi.com/awards/enter-info.php