Lekcija par iespiešanas tehnoloģijām un to pārtapšanu mākslas veidos

lekcija

Trešdien, 1. martā, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē(1. stāvā) notiks Arta Ērgļa lekcija “Ražošana vai māksla. Augstspiede, dobspiede, gludspiede un sietspiede divu kungu kalpībā”. Ieeja bez maksas.

Poligrāfijas vēsturnieks Artis Ērglis lekcijā stāstīs par dažādu drukātās informācijasizplatīšanas tehnoloģiju tapšanu un to pārtapšanu par grafiskās mākslas veidiem:“Visas šīs tehnoloģijas tika izgudrotas, lai nodotu informāciju, nevis, lai būtu ļotiskaisti. Tās tika izmantotas ražošanā, amatniecībā, un cilvēki, kas ar to nodarbojās,paši sevi neuzskatīja par māksliniekiem. Tikai laika gaitā iespiešanas tehnoloģijaskļuva par mākslinieciskās izpausmes un izteiksmes līdzekļiem.”Lekcija notiks LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” lekciju programmasietvaros, izvēršot ekspozīcijā skartās tēmas. Tai sekos vēl divas iespiešanastehnoloģiju un grafikas tēmai veltītas lekcijas. 29. martā Latvijas Mākslas akadēmijasprofesors, grāmatu mākslinieks un mākslas zinātnieks Valdis Villerušs sniegspārskatu par iespiedgrafikas tehniku rašanos un attīstību, savukārt 26. aprīlīmāksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ausma Šmite uzstāsies arlekciju “Grafika: tagad un tūlīt”, stāstot par to, kā vairākus simtus gadus seni grafikaspaņēmieni spēj izdzīvot, pārveidoties un attīstīties mūsdienu mākslā.Arta Ērgļa lekciju papildinās dažādu klišeju, svina un koka burtu ekspresizstādeVirtakas kalsē. Lekcijas klausītāji aicināti apmeklēt arī LNB pastāvīgo ekspozīciju“Grāmata Latvijā”, kas 1. martā būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 20.00.